ΕΛΠΕ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2008

ELPE logo roundedΔημιουργία πλάνου διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, στην περιοχή των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΕΛ.ΠΕ., Ελευσίνα, 2008
http://www.helpe.gr/en/

elpe-a

Το έργο αποσκοπούσε στην αξιολόγηση της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που λειτουργούσε μέχρι τότε στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Η επεξεργασία των εκροών πετρελαίου και οι επιπτώσεις τους ήταν το κύριο πρόβλημα της υποδομής. Ήταν μια πολύ χρήσιμη προσέγγιση για την εν λόγω βιομηχανία ώστε να αναθεωρήσει την υπάρχουσα στρατηγική διαχείρισης των υγρών αποβλήτων αλλά και τον καθορισμό περαιτέρω μελλοντικών περιβαλλοντικών στόχων.