ΕΛΠΕ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 2011

ELPE logo roundedΈλεγχος και παρακολούθηση της ποιότητας του θαλασσίου περιβάλλοντος, στην περιοχή των εγκαταστάσεων της εταιρείας ΕΛ.ΠΕ. 
1/11/2009 - 15/07/2011
http://www.helpe.gr/en/

elpe

Το έργο αποσκοπούσε στον έλεγχο και στην παρακολούθηση της ποιότητας των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων, που προκύπτουν από τα προϊόντα και υποπροϊόντα επεξεργασίας του πετρελαίου. Η μεθοδολογία για την εφαρμογή του προγράμματος ήταν η εξής :

  • Δραστηριότητα 1: Δειγματοληψία, μετρήσεις και αναλύσεις των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων,
  • Δραστηριότητα 2: Δειγματοληψία, μετρήσεις και αναλύσεις του θαλασσινού νερού,
  • Δραστηριότητα 3: Δειγματοληψία, μετρήσεις και αναλύσεις θαλάσσιων ιζημάτων,
  • Δραστηριότητα 4: Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων,
  • Δραστηριότητα 5: Εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων που θα οδηγήσουν σε ανάλογες δράσεις.

 

elpe2

Τα παραδοτέα περιελάμβαναν : 

  • Τεχνικές εκθέσεις για τα αποτελέσματα των Δραστηριοτήτων 1-4 κάθε 3 μήνες,
  • Ενδιάμεσες τεχνικές εκθέσεις κάθε 4 μήνες,
  • Τελική τεχνική έκθεση αξιολόγησης αποτελεσμάτων