Κλιματική Αλλαγή - Βιώσιμη Ανάπτυξη

Η ENVIRECO από το 2001 εργάζεται πάνω σε μελέτες για την προστασία του περιβάλλοντος από δραστηριότητες της βιομηχανίας, των γεωργικο-κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων, αλλά και άλλων δραστηριοτήτων όπως :

  • της ναυτιλίας
  • του τουρισμού
  • των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Οι δραστηριότητές μας έχουν σαν στόχο:

  • Την μείωση εκπομπών GHG
  • Την παραγωγή υλικών φιλικών προς το περιβάλλον
  • Λιγότερη ανάγκη ενέργειας κατά την παραγωγή
  • Την χρήση ενεργειακών-αποδοτικών έξυπνων πλατφόρμων, εργαλείων πληροφορικής και τεχνολογιών

Προσφέρουμε την τεχνογνωσία μας για την παρακολούθηση και μέτρηση των επιπτώσεων διαφόρων ανθρώπινων παρεμβάσεων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και παρέχουμε εργαλεία για τις περιβαλλοντικές αρχές προκειμένου να εφαρμοστούν περισσότερα βιώσιμα μέτρα για την παραγωγή, την κατανάλωση, την μεταφορά εμπορευμάτων και υλικών.