Ανανεώσιμη Ενέργεια

Η συνεχής συμμετοχή της Envireco σε καινοτόμα έργα, που αφορούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μας δίνει το προνόμιο να ενεργούμε σαν ειδικοί στον τομέα. Συμβουλεύουμε τις δημόσιες και ιδιωτικές εταιρίες για θέματα που αφορούν τα "πράσινα κτίρια", την εξοικονόμηση ενέργειας σε βιομηχανίες, την δημιουργία εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την παραγωγή ενέργειας από οργανικά απόβλητα. Η εμπειρία που αποκτήθηκε από περισσότερα από 100 έργα μέχρι στιγμής, μας έχει προσφέρει την τεχνογνωσία για σχεδίαση και παρακολούθηση της δημιουργίας μιας εγκατάστασης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που μπορεί να εκμεταλλεύεται την αιολική, την ηλιακή ή την θαλάσσια ενέργεια μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων. Η παραγωγή ενέργειας από τους παραγωγούς οργανικών αποβλήτων είναι ένα θέμα στο οποίο μπορούμε να δώσουμε καινοτόμες λύσεις στους δήμους, στις περιφέρειες και σε όλα τα ιδιωτικά και δημόσια ινστιτούτα που λειτουργούν ως παραγωγοί.