Έρευνα και Ανάπτυξη

Η ENVIRECO AE μετέχει πάνω από μια δεκαετία στη δημιουργία νέων έξυπνων τεχνολογιών, εξειδικευμένων ιστοσελίδων (BALKWASTE, LIFE+ project), λογισμικών, καινοτόμων διαδικτυακών πλατφορμών (e-SYMBIOSIS, LIFE+ project), αλλά και στην κατασκευή σύγχρονων εξοπλισμών και συστημάτων, απαραίτητων στις μονάδες διαχείρισης αποβλήτων-απορριμμάτων. Από το 2003 έως σήμερα μετέχει στην κατασκευή έξυπνων συσκευών κομποστοποίησης (COMWASTE, LIFE+ project) η οποία δοκιμάστηκε και λειτούργησε για 2 χρόνια ,ενώ συμμετέχει σήμερα στην δημιουργία του σπιτικού ανακυκλωτή (RECYCLE@HOME, LIFE+ project), το οποίο είναι ένα εργαλείο που θα μπορέσει να οδηγήσει τους δήμους σε πρακτικές μείωσης έως και μηδενικής παραγωγής απορριμμάτων προς ταφή. Συμμετείχαμε επίσης στον σχεδιασμό μιας μηχανής, που χρησιμοποιούσε τα οργανικά απόβλητα για την παραγωγή βιοκαυσίμων. Εφευρίσκουμε, τολμάμε, προκαλούμε αλλαγές και πάντοτε αφιερώνουμε πόρους στην καινοτομία που μπορεί κατόπιν να χρησιμοποιηθεί με επιτυχία από τους πελάτες μας.