Το όραμά μας : Το μέλλον σας

Η Envireco οραματίζεται ένα μέλλον, το δικό σας μέλλον, στο οποίο υλοποιούνται πολύ περισσότερες νέες εφαρμογές σχετιζόμενες με το περιβάλλον. Δεν μένουμε απλά σε έρευνες και αναλύσεις, αλλά δρούμε. Το όραμα της Envireco είναι να ενεργεί, να παρεμβαίνει, να καινοτομεί. Είναι η στιγμή να κάνουμε βήματα μπροστά και να προτείνουμε ριζικές αλλαγές.

Η ομάδα της Envireco SA, συνδυάζει την επιστήμη με την ικανότητα εφαρμογής της στην πραγματική οικονομία, προσαρμόζει την γνώση σε καινοτόμες λύσεις, εκμεταλλεύεται την εμπειρία της, ώστε να δώσει νέες περιβαλλοντικές λύσεις που εξυπηρετούν τόσο ιδιωτικούς φορείς όσο και δημόσιους.

Έχουμε μια σταθερή συνεργασία με ειδικούς ερευνητές στον τομέα του περιβάλλοντος και με εξέχοντα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε ολόκληρο τον κόσμο και μπορούμε να ανταποκριθούμε στις περιβαλλοντικές απαιτήσεις της εποχής μας.